Ana Sayfa | DPT Hakkında | İletişim
 

DOLAR
Alış
7.6251 TL
Satış
7.6389 TL
EURO
Alış
8.9553 TL
Satış
8.9714 TL
 
 
Resmi Gazete
Ticaret Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Aile ve Çalışma Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sanayi Bakanlığı
Türk Patent Marka Kurumu
Ticaret Sicil Gazetesi
 


DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKENLER
ihracatta devlet yardımları

01.01.2010
 

Destek unsurlarından yararlanabilmek için esas ve usulleri Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi temin edilmesi zorunludur.

Öncelikle DIR Otomasyon Sistemine kayıt olunmalıdır. Bunun için İhracatçı Birliğine verilmesi gereken belgeler aşağıda listelenmiştir.
İmza Sirküleri (Noter tasdikli asıl)
Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)
Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluş, son sermaye artışı, varsa unvan değişikliği, varsa adres değişikliğine ilişkin olanlar)
Vergi Mükellefiyet Yazısı aslı (vergi dairesinden) (veya Vergi Levhası onaylı sureti) İhracatçı birliği üyelik belgesi fotokopisi
Son döneme ait elektrik faturası fotokopisi (firma tarafından onaylı)
Sosyal Güvenlik Kurumu tahakkuk fişleri fotokopisi (Son on iki aylık dönem için) (firma tarafından onaylı)
(Sigorta İl Müdürlüğünden, aylık personel sayısı ile prim tutarlarını gösteren bir yazı da ibraz edilebilir.) (varsa) Yan Sanayici Kapasite Raporu(Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)
(Yan Sanayicinin İhracatçılar Birliği’nde kaydı bulunmalıdır)
Dilekçe (Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)
Ek2-Firma Tanımlama Formu (Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)
Ek3-Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerce imzalanan ve nitelikli elektronik imza sahibi kişiye ilişkin olarak verilen noter tasdikli Taahhütname (İlgili kişinin elektronik imza sertifikası alınırken istenen kimlik bilgilerini, verilecek yetkinin süre sonunu ve noter huzurunda imzalandığına dair kaydı içerecek ve her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenecek şekilde)
(varsa) Yan Sanayici Protokolü
Not:Yan Sanayicinin İhracatçı Birliğinde kaydı yoksa Ek3 hariç olmak üzere yukarıda listeli tüm belgeler Yan Sanayici firma için de hazırlanmalıdır.

Dahilde İşleme İzin Belgesi projesinin hazırlanabilmesi için gerekli bilgiler ise aşağıda listelenmiştir.
- Yapılacak ithalatlarla ilgili olarak:
Malları cinsi,
Birim fiyatları,
İthalat miktarı
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numaraları (8 li bazda)
İthalatın Gerçekleştirileceği Muhtemel ülkeler
- Yapılacak ihracatlarla ilgili olarak;
Malların Cinsi
Birim Fiyatları
İhracat Miktarı
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numaraları (8 li bazda)
İhracatın Gerçekleştirileceği muhtemel ülkeler
- Üretim sırasında ortaya çıkan hurda vb. tali ürünlerle ilgili olarak;
Malların Cinsi
Birim Fiyatları
Üretim Miktarı
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numaraları (8 li bazda)

(varsa) Serbest Bölgelerden yapılacak ithalatlarla ilgili bilgi
(varsa) Bedelsiz ithalatlar hakkında bilgi
(varsa) Üretimin bir kısmı başka bir firmanın tesisinde gerçekleştirilecek ise bu konuda bilgi
 

 

 
 

DPT 2011 ® Her Hakkı Saklıdır.
dpt@dpt.com.tr

Breitling watch has a unique position in the world replica rolex numerals and oversized hands, also dial in the dark deep sea exceptionally legible. Ultra-rugged stainless steel replica watches uk case with screw-down crown to ensure waterproof rolex replica watch up to 200 m / 660 ft. In addition, Breitling has revolutionized quite dynamic Ocean race Ocean Racer rubber omega replica strap, with diamond hour markers with diamonds replica watches uk make it more conspicuous. The watch also black dial and strap options. To accompany diving enthusiasts explore the underwater world with rolex replica thrills, Breitling Super Ocean watch equipped with the rolex replica second generation of 36 extraordinary precision mechanical self-winding Breitling chronograph movement, with representatives of the highest precision and reliable replica watches benchmark Swiss official Observatory certified (COSC). New achievements, pay tribute to women without fear of deep-sea divers.