Ana Sayfa | DPT Hakkında | İletişim
 

DOLAR
Alış
TL
Satış
TL
EURO
Alış
TL
Satış
TL
 
 
Resmi Gazete
Ticaret Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Aile ve Çalışma Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sanayi Bakanlığı
Türk Patent Marka Kurumu
Ticaret Sicil Gazetesi
 
SINAİ HAKLARIN DÜNYA TİCARETİNDE GELİŞEN ROLÜ:

gümrük duvarları kalkıyor... yerine sınai hak duvarları örülüyor..

 
Müşteriniz sizden yeni ürün ve hizmetler bekliyor. Piyasanızı koruyabilmek için yeni üretim teknikleri, yeni modeller, yeni desenler geliştirmek durumundasınız. Kısacası rekabet için uzun yıllar sürecek araştırma geliştirme tasarım yatırımları gerçekleştirmek zorundayız. Harcanan bütün bu emek, zaman, bilginin, diğer bir ifade ile yatırımların sahibi adına korunması söz konusu olduğunda, sınai haklardan söz ediyoruz. Patentler, markalar ve endüstriyel tasarımlar, gibi hakların tümüne Sınai Haklar diyoruz.

Her geçen gün gümrük duvarlarının daha çok kaldırıldığı Dünya’da, sınai hakların korunması ile yeni duvarlar örülmektedir. Yeni dünyada, global ticaretin sınırları gümrük duvarları ile değil sınai hak korumalarıyla çizilmekte.

Yeni Dünya’da Türk KOBİ’leri duvarın hangi tarafında ?

Ar-ge harcamalarına yeterince kaynak ayıramamak, kopyalayarak veya benzeterek üretmek bizim gibi ülkelerin kaderi gibi. Bizdeki bu durumun tersine, gelişmiş ülkelerde sınai hak koruması ile büyük bir duvar örülmekte.

Bazı ülkelerde bir firmanın yılda ürettiği patent sayısı Türkiye’de toplam üretilen patent sayısından fazladır. ABD de bir ay içinde üretilen patent sayısı, Türkiye’de bugüne kadar üretilmiş tüm patentlerden fazladır.

Türk Sanayicisi gelişen bu durum karşısında çok daha dikkatli olmalı. Yapacağı bir üretimi, kullanacağı bir tekniğin üzerindeki sınai hakların kime ve hangi şartlarda sahip olunduğunu bilmeden yatırım yapmamalı, ürün ihraç etmemelidir. Uluslararası alanda, üzerinde hak sahipliği iddia edemeyeceği, desen, model, marka kullanmamalıdır. Aksi takdirde, tüm iyi niyetine karşın, KOBİ’lerimiz yurtdışı ticaretlerinde taklit iddiasıyla, “gurbet ellerde parasıyla rezil olmak” riski ile karşı karşıyadır.

Türkiye gerek yasal mevzuatı gerekse imzaladığı uluslar arası anlaşmalarla sınai hakların korunması konusunda mevzuat açısından dünya ülkelerinden geride değil. 2000 yılından sonra sınai haklar bilinci artmış olsa da patentte ABD, Japonya ve Almanya’nın ancak %1 i kadar tescil yapılabildiği düşünüldüğünde yeniden örülen duvarlar karşısında Türk KOBİ’ lerinin öncelikle kendilerine güvenmeleri ve bu konuya daha duyarlı yaklaşmaları ve daha çok kaynak ayırmaları gerekliliği ortaya çıkıyor.

Selami Elial

DPT 2011 ® Her Hakkı Saklıdır.
dpt@dpt.com.tr